אלו דברים חשובים לעובדים בשנת 2020 וכיצד הקורונה משפיעה על כך?

חברת CofaceBDI עורכת בכל שנה סקר בשיתוף עם מגזין דה מרקר, בנוגע לחברות שהכי כדאי לעבוד איתן בישראל, ובנודע לשאלות מעניינות נוספות בתחום העובדים, מה חשוב להם, והשנה נוספה גם הקורונה ותקופת הסגר למשוואה. הסקר מראה נתונים מעניינים מאוד לגבי שימור עובדים בעבודה, יחסי עבודה, ונתונים מעניינים נוספים.

מה הכי חשוב לעובדים – שינויים בשנים האחרונות

מעניין לראות כי בתוצאות הסקר שבוצע בשנת 2011, במקום הראשון מבחינת הפרמטרים החשובים ביותר לעובדים במקום העבודה הוגדר תנאי שכר. בשלוש השנים האחרונות, 2018-2020, במקום הראשון מוגדר יחסי עבודה. בהחלט נתון מעניין.

יחסי עבודה – שימור עובדים בעבודה

יחסי עבודה קפץ להיות במקום הראשון לפני תנאי שכר, בשלוש השנים האחרונות. מדהים – לאנשים חשוב יותר להיות בסביבה עם מערכות יחסים טובות ונעימות, מעבר לשכר. לאנשים חשוב להיות משמעותיים במקום העבודה שלהם, לפני גובה השכר. כאשר עולה השאלה כיצד יש לבצע שימור עובדים בעבודה, הרי שהמקומות המצטיינים בכך, הם אלו אשר יחסי העבודה, ותחושת המשמעות של העובדים, התרומה שלהם, היחס שהם מקבלים, כל אלו מביאים בסופו של דבר לשימור עובדים.

האם הקורונה שינתה את כללי המשחק?

חלק מהחברות בישראל נעזרו בתקופת הקורונה כדי לייעל את כוח האדם, וחלר מהחברות ראו בכך הזדמנות לחזק את הקשר עם העובדים וליצור מחויבות הדדית חדשה, שאינה תלויה במיקום פיזי. החברות המובילות בישראל מבחינת שביעות רצון העובדים, על פי הסקר שנערך לאחרונה, נותנות את הנתונים המעניינים הבאיל לגבי תקופת הקורונה – בהחלט ניתן ללמוד מהם על שימור עובדים בעבודה:

 • בחברת מייקרוסופט, מקום ראשון בסקר, נשמר קשר רציף עם העובדים, הוצאו לפועל רעיונות חברתיים וניתנה במה לרעיונות התנדבותיים של העובדים.
 • בתעשייה האווירית, מקום שני בסקר, רק 30% מהעובדים יצאו לחופש על חשבון ימי החופש, ולא כחל"ת.
 • בביטוח ישיר, מקום שלישי בסקר, למעלה ממחצית העובדים שהוצאו לחל"ת, ביקשו לעשות זאת מיוזמתם.
 • בשטראוס, מקום רביעי בסקר, יצאו לחל"ת רק העובדים שביקשו לעשות זאת.

במהלך חודש אפריל, כחודש לאחר שפרצה הקורונה בישראל בבחינת שינוי חיי השגרה של כולנו, ערכה חברת CofaceBDI סקר נוסף, בנושא שימור עובדים בעבודה ובו שאלה את השאלה: מה הכי חשוב לעובדים בתקופה זו? השאלה נשאלה מול מנהלי משאבי אנוש. מסתבר כי 72% מהמנהלים סבורים על פי הסקר, כי מה שהיה הכי חשוב לעובדים, הוא הידיעה שיהיה להם מקום עבודה לחזור אליו.

שימור עובדים בעבודה

מסתבר כי על מנת לייצר מעורבות אמיתית, אכפתיות, נכונות וכל המושגים המתקשרים לשימור עובדים, אין צורך בשכר מפתה, אלא בעיקר בתחושת שייכות, תחושה שהעובד משמעותי, שדעתו נחשבת, שהוא חשוב לארגון. ארגונים אשר מצליחים לבצע שימור עובדים בעבודה לתקופות ארוכות, הם אלו אשר מצליחים לייצר תחושת מעורבות שייכות ומשמעות, בקרב עובדיהם, מעל הכל.

System.IO.PathTooLongException: The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters.
  at System.IO.Path.LegacyNormalizePath(String path, Boolean fullCheck, Int32 maxPathLength, Boolean expandShortPaths)
  at System.IO.Path.GetFullPathInternal(String path)
  at System.Security.Util.StringExpressionSet.CanonicalizePath(String path, Boolean needFullPath)
  at System.Security.Util.StringExpressionSet.CreateListFromExpressions(String[] str, Boolean needFullPath)
  at System.Security.Permissions.FileIOPermission.AddPathList(FileIOPermissionAccess access, AccessControlActions control, String[] pathListOrig, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath, Boolean copyPathList)
  at System.Security.Permissions.FileIOPermission..ctor(FileIOPermissionAccess access, String path)
  at System.Web.InternalSecurityPermissions.PathDiscovery(String path)
  at System.Web.HttpRequest.MapPath(VirtualPath virtualPath, VirtualPath baseVirtualDir, Boolean allowCrossAppMapping)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.RenderAction(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, Object routeValues)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_InsertUmbracoFormWithTheme_cshtml.Execute() in e:\data\cibus\NG_QA_DEPLOY\umbraco\SodexoB2B\Views\MacroPartials\InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml:line 47
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in e:\data\cibus\NG_QA_DEPLOY\umbraco\SodexoB2B\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\data\cibus\NG_QA_DEPLOY\umbraco\SodexoB2B\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20